Nåværende styre

På denne siden finner du en en oversikt over det nåværende styret i Psykolosjen, og deres tilsvarende styreverv. Styret blir valgt på generalforsamling én gang i året, i november.

Styret 2022

Fra venstre: Fredrik Schjerve, Lea Nerhus Lewin, Herman Støle, Anders Thoresen Hjelle, Frida Langerud, Daniel Aleksander Hatletvedt, Arabi Suntharalingam, Hedvig Asp og Ingrid Eriksen

Styremedlemmer

Pontifex Maximus (Leder)

Arabi Suntharalingam, kull 45

Dextrae Manus (Nestleder/økonomiansvarlig)

Hedvig Asp, kull 45

Tabellarius (PR-sjef)

Lea Nerhus Lewin, kull 44

Nuntium (Websjef)

Daniel Aleksander Hatletvedt, kull 45

Magister Liber (Fagsjef)

Frida Langerud, kull 45

Promus (Kieldersjef)

Herman Støle, kull 45

Dominus Ludus (Arrkomsjef)

Ingrid Eriksen, kull 45

Nutrix (Faddersjef)

Fredrik Schjerve, kull 45

Seniorem (Veteran)

Anders Thoresen Hjelle, kull 43

Minimus (Rookie)

Henrik Anker Kavli, kull 46

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close