Nåværende styre

På denne siden finner du en en oversikt over det nåværende styret i Psykolosjen, og deres tilsvarende styreverv. Styret blir valgt på generalforsamling én gang i året, i november.

Styret 2023

Bak fra venstre: Sturla Fossvik, Vetle Mortensen Bakk, Sindre Strøm, Hanne Feen, Daniel Aleksander Hatletvedt, Henrik Anker Kavli og Cecilie Støholen. Foran fra venstre: Frida Johansen og Vår Barli.

Styremedlemmer

Pontifex Maximus (Leder)

Henrik Anker Kavli, kull 46

→ Les mer om leder

Dextrae Manus (Nestleder/økonomiansvarlig)

Vår Barli, kull 46

→ Les mer om nestleder/økonomiansvarlig

Tabellarius (PR-sjef)

Hanne Feen, kull 46

Les mer om PR-sjef

Nuntium (Websjef)

Sturla Fossvik, kull 46

Les mer om websjef

Magister Liber (Fagsjef)

Vetle Mortensen Bakk, kull 46

Les mer om fagsjef

Promus (Kieldersjef)

Sindre Strøm, kull 46

Les mer om kieldersjef

Dominus Ludus (Arrkomsjef)

Cecilie Støholen, kull 46

→ Les mer om arrkomsjef

Nutrix (Faddersjef)

Frida Johansen, kull 46

→ Les mer om faddersjef

Seniorem (Veteran)

Daniel Aleksander Hatletvedt, kull 45

Les mer om veteran

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close