Nutrix (Faddersjef)

Om faddersjef

  • Navn: Fredrik Schjerve
  • Kull: 45

Faddersjef sine oppgaver

  • Er ansvarlig for å opprette mottakskomité og oppnevne dåpsansvarlig.
  • Skal planlegge og gjennomføre mottaksuke/dåp.
  • Har ansvar for å rekruttere faddere, samt sørge for at disse fungerer som gode representanter for Psykolosjen.

Hilsen fra faddersjef

Heisann folkens! Mitt navn er Fredrik Schjerve, og jeg er en 25 år gammel hobby-skribent og metall-gitarist fra Lommedalen i Bærum. I mitt liv er det musikk som står høyest på dagsordenen – om det er snakk om å lytte, danse, spille eller skrive er meg rivende likegyldig – men jeg rydder alltids plass til en god treningsøkt, tur i skævven, eller en hjemmefest som ryster grunnvollen til blokka jeg bor i på Sorgenfri. 

Ettersom jeg vokste opp i Bærum med trygge økonomiske rammer så jeg mitt snitt til å studere noe som ville gi foreldrene mine den store skjelven (eller “pækkern”, som det heter på folkemunne), så jeg fullførte en grad i operasang på kunstinstituttet på Island. Etter å ha kastet et kjapt blikk over jobbmulighetene som praktiserende kunstner i det nylig nedstengte Norge i 2020, fant jeg fort ut at et seks-årig studieløp trolig var en enklere og ikke minst raskere vei til fast inntekt. Dermed ble det Dragvoll og profesjonsstudiet i psykologi på meg, et valg jeg foreløpig lever godt med. 

Sammen med fadderkomiteen er det min jobb å sørge for at det kommende kullet får seg en så trygg, minneverdig og heseblesende start på studiet som mulig. Mitt fokus kommer til å være på å sørge for at alle får noe igjen for å møte opp på arrangementene – om du er festløve eller ei -, og at fadderbarna går inn i studietiden med visshet om at de er omgitt med flotte, trivelige mennesker. Dersom du skulle ha noen spørsmål,  er jeg å oppdrive i gangene på Dragvoll, på dansegulvet, eller på en konsertscene i Midtbyen. Vi skåles!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close