Kontakt oss

Den letteste måten å få tak i oss på, er å sende oss en e-post. Alternativt kan du huke tak i noen av oss i styret i en korridor eller på sosiale medier.

Hovedstyret

Komitéer

Fagkomitéen

Arrangementskomitéen

Kielderkomitéen

Fadderkomitéen

Psykor

Turapi

Kognitting

Lokomotiv Pavlov

Filmklubben

Badeklubben

Synapsen


Postadresse

Psykolosjen
Loholt allé 85 – Psykologisk institutt
7049 Trondheim

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close