Fagkomitéen

Om fagkomitéen

Fagkomiteen tar hånd om Psykolosjens faglige arrangement. Vi sørger for klinisk påfyll, inspirasjon, og et tettere forhold mellom psykologstudenter og arbeidslivet. Dette gjøres gjennom å arrangere foredrag, skyggedager, workshops, og trainee-stillinger. Med vårt bidrag, vil psykologstudentene få et bedre innblikk i hva arbeidslivet kan by på, og hvilket bredt spekter man kan jobbe innenfor. Spesielt er dette viktig for de yngste kullene, da mye av studiehverdagen består av basalfag.

Det som skiller Fagkom fra andre liknende komiteer er at vi kun arrangerer for profesjonsstudenter, og at vi har klinisk rettede arrangementer og foredrag. Fagkom vil tilby arrangement som studentene ser behov for og er nysgjerrige og interesserte i.

Så hvis det er noe du er interessert i å lære mer om, eller om du lurer på noe annet, er det bare å ta kontakt på Facebook via Faglige Freud eller på e-post psykolosjenfag@gmail.com Vi har opptak på høsten, og på våren etter behov – gleder oss til å se deg på intervju!

Bildedryss

Sosiale medier

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close