Fadderkomitéen

Om fadderkomitéen

Det er vi i Psykolosjens fadderkomité som står for gjennomføringen av fadderuka for alle som starter på Profesjonsstudiet i psykologi. To uker i august hvert år ønskes alle de nye studentene velkommen, og vi legger opp til et variert program med festligheter, turer, og andre sosiale sammenkomster. Fadderuka er noe av det første som møter de nye studentene som ankommer Trondheim, og derfor er det viktig å sørge for at opplegget er så inkluderende som mulig.

Fadderuka er en viktig plass for å skaffe seg venner og bekjente tidlig på studiet, samt å erfare at studentene man skal gå på universitet med de neste årene er en fin og trygg gjeng. Vi evaluerer fadderuka fra år til år basert på feedback fra både fadderbarn og faddere, og søker alltid å forbedre opplegget for å gi fadderbarna en ideell oppstart på deres nye studieplass. Hvis du har noen tanker, ønsker eller spørsmål til oss er det bare å sende en mail til psykolosjenfadder@gmail.com eller ta kontakt med nåværende faddersjef.

Kontakt

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close