Seniorem (Veteran)

Om veteran

  • Navn: Daniel Aleksander Hatletvedt
  • Kull: 45

Veteran sine oppgaver

  • Skal sørge for god erfaringsoverføring av ny Pontifex Maximus og styret som helhet.
  • Skal ta på seg løpende gjøremål.
  • Velges inn ved generalforsamling og sitter til rookie er innsatt i august.

Hilsen fra veteran

Heii! Mitt navn er Daniel, er 24 år (født i 1998) og går kull 45. E e ekte sunnmøring fra Ålesund, men har også bodd fire år i Oslo før jeg tok turen oppover til Trønderbyen. Heldigvis har e beholdt dialekta<3 I 2023 skal jeg være styrets veteran, og er veldig gira på å gi den beste erfaringsoverføringen og kaffen på møter!!

I Oslo har jeg studert tre år på bachelor i psykologi, tok ett år med privatisteksamener og kom inn i 2021 på the dream study ~profesjonsstudiet i psykologi~ MEN, et ørlite antiklimaks når jeg fikk vite at studieplanen er helt ny og NULL KULLHOPP rip 😥 På tross av dette har jeg kost meg masse på kullet mitt, og ble websjef i hovedstyret i 2022. Det ga veldig mersmak, så veteran måtte det bli på meg hehe. Ellers på fritida synger jeg i kor (shoutout Psykor :DD), og er med på alle slags sosiale begivenheter og festligheter!

Som veteran har jeg store ambisjoner om å lage god kaffe slik som det står i vedtektene, og ellers bli integrert inn i en gjeng med kull 46ere!!  Gleder meg også masse til å se hva Psykolosjen gjør i 2023, og at jeg får mulighetene til å være med å bidra bak kulissene. Jeg er også Psykolosjens bakveiskontakt! Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe du opplever som ugreit. Det være knyttet til styret eller komitéene i Psykolosjen, utfordringer med verv i linjeforeningen eller generell trivsel på studiet. Det er lav terskel for å ta kontakt!

Peace and love<3 Daniel

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close