Promus (Kieldersjef)

Om kieldersjef

  • Navn: Sindre Strøm
  • Kull: 46

Kieldersjef sine oppgaver

  • Skal fungere som leder for en kjellerkomité.
  • Er ansvarlig for at det til enhver tid eksisterer en egen kjellerkomite for Psykolosjen, og fungerer som leder for denne.
  • Psykolosjens kjellerkomite skal ha god dialog og samarbeide tett med vår samarbeidspartner for kjellerdrift.
  • Skal sørge for at Psykolosjens interesser ved drifting av kjelleren blir ivaretatt, samt at kjelleren driftes hensiktsmessig.
  • Er ansvarlig for at kjelleren driftes forsvarlig når det gjelder økonomi, kontrakt, HMS og retningslinjer for kjelleren.

Hilsen fra kieldersjef

Vi skal tilbake til Herrens glade år 1997, helt tilbake til en vakker sommerdag i Norges svar på New York. Metropolen i Finnmark. Alta. (Kjært barn har mange navn). Da kom jeg til verden. Jeg er Sindre Strøm, og har fått den store ære av å være Kieldersjef. Det å følge Herman Støle sine fotspor blir som å hoppe etter Wirkola (som for øvrig også er fra Alta).

Som eldstemann i Styret er det min oppgave å gå fram som et godt eksempel, med den ethos man tilegner seg naturlig ved å være gammel. (se: nestleder Vår Barli).

Men fra spøk til revolver så har jeg egentlig ikke så godt svar på hvordan jeg endte opp her i Trondheim. Jeg har bakgrunn i yrkesfag (IT), men visste likevel da at jeg egentlig ville jobbe med mennesker, ironisk nok. Bare ikke på hvilken måte.

Etter et år på folkehøgskole hvor jeg fikk være tett på mennesker i ulike livssituasjoner som uteliggere, alkoholikere og prostituerte fant jeg fort ut at det var psykisk helse jeg ville jobbe innafor. Etter litt jobbing, flytting og en helomvending av vitnemål fikk jeg beskjed sommeren 2022 at jeg var inne på profesjon. Ikke bare det, men ryktene tilsa også at det var i Norges beste studentby. Noe jeg fort fikk bekreftet.

Som Kieldersjef dette året gleder jeg meg til å få kunne tilby mange morsomme arrangementer for folket, sammen med de gode folkene jeg har rundt meg i Kielderen, og fortsette den gode jobben med Kielderen som så mange før meg har gjort.

Du finner oss på Moholt, hvor vi som regel har lørdagsåpent i tillegg til andre arrangementer som blir publisert. Vi har åpent for alle over 18, så kom bort på Moholt du, så skal vi gjøre det som står i vår makt for at det blir god stemning. Jeg kan røpe så mye som at dere har mye godt i vente!

Om du har noe du lurer på eller ønsker å prate om så kan du ta kontakt med meg personlig via Facebook, huke tak i meg om du ser meg, eller sende en mail til psykokielderen@gmail.com.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close