Fagarrangement, Fagkom

Eigenomsorg i rolla som psykolog

Korleis tek ein vare på seg sjølv i rolla som psykolog? Dette var eit spørsmål vi prøvde å svare på i haustens første Fagkom-arrangement! Vi var so heldige å få besøk av Gunnvor Pettersen frå Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging (RVTS). Pettersen er spesialist i klinisk vaksenpsykologi og jobbar blant anna med oppfylging… Continue reading Eigenomsorg i rolla som psykolog

Fagarrangement, Fagkom

Fagkom presenterer: Debatt om casting i reality-TV

Den siste tida har det vore stilt spørsmål ved om castinga og ivaretakinga av deltakarar i reality-TV er etisk forsvarleg, noko som inspirerte Fagkom sitt førre arrangement – ein debatt om nettopp dette. Med oss i panelet var vi so heldige å ha med oss professor emeritus i barn og unges psykiske helse ved UiT,… Continue reading Fagkom presenterer: Debatt om casting i reality-TV

Fagarrangement, Fagkom

Fagkom presenterer: Workshop om EMDR

Fagkom arrangerte den svært interessante EMDR-workshopen med psykolog Bjørn Aasen, som praktiserer EMDR på Røros. Aasen tok sin utdanning ved UiB og har praktisert EMDR siden 1994. Interessen for EMDR ble vekket da han leste en artikkel i Psykologisk tidsskrift i 1993 om emnet. Aasen gikk grundig inn på hva traumer egentlig innebærer. Han fortalte… Continue reading Fagkom presenterer: Workshop om EMDR

Fagarrangement, Fagkom

Fagkom presenterer: Dramaterapi

Fagkom startar semesteret med eit spennande foredrag om dramaterapi. Vi fekk besøk av Hedda Sandvik, som fortale oss om korleis ein kan nytte drama som eit verktøy i terapi med flyktningbarn med traumebakgrunn. Sandvik jobbar på Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging, er utdanna dramaterapeut, samt har ein mastergrad i psykososialt arbeid med fordjuping… Continue reading Fagkom presenterer: Dramaterapi