Fagarrangement

Fagkom presenterer: Korleis forstå psykopati

Kor godt kjenner du til omgrepet psykopati? Psykopaten vert ofte sett på som den minst elska pasienten, og ord som omsynslaus, fiendtleg, mangel på empati og brutalitet er ofte assosiasjonar som dukkar opp når ein høyrer om denne pasientgruppa. Men, er det mogleg at det kalde ytre til desse pasientane har djupe røter i noko… Continue reading Fagkom presenterer: Korleis forstå psykopati

Fagarrangement

Fagkom presenterer: Psykologisk førstehjelp og krisepsykologi

Ein som står deg nær har opplevd ein situasjon den ikkje er i stand til å takle på eigenhand, og som psykologstudent er du eit naturleg førsteval å ta kontakt med. Veit du korleis du på best mogleg måte kan møte denne personen? Toler du reaksjonane personen har på situasjonen? Følar du deg førebudd? Er… Continue reading Fagkom presenterer: Psykologisk førstehjelp og krisepsykologi