Fagarrangement

Fagkom: Workshop med Stig Hollup

EEG som Diagnoseverktøy

De tre første fredagene i Oktober hadde Fagkomiteen gleden av å invitere studenter fra alle kull ved profesjonsstudiet til en praktisk demonstrasjon av EEG og hvordan dette kan brukes som et diagnostisk verktøy i klinisk arbeid. Det hele ble gjennomført i EEG labben, i regi av Stig Hollup og hans studentassistenter.

Screen Shot 2018-10-24 at 16.03.20.png

Hver fredag fikk to studenter muligheten til å få gjennomført hver sin EEG. Denne ble senere brukt som grunnlag for Stigs “klarsynte” evner til å kunne si noe om personens personlighet, tanker og følelser. Stig påpeker imidlertid at han ikke kan lese tankenes innhold ut fra EEG, enda. Interessant er det likevel at de tingene Stig påpeker, ser ut til å stemme høvelig godt overens med personens egne oppfatninger.

Hensikten med denne workshopen var imidlertid å demonstrere hvordan EEG kan brukes som et diagnostisk verktøy i klinisk praksis. Det som gjør denne metoden så spennende og innovativ i en psykologisk kontekst er at de fleste diagnoser psykologer opererer med baseres på observerbar atferd over tid. Diagnosene stilles med andre ord ikke på bakgrunn av biologiske markører. Det er nettopp dette som engasjerer Stig Hollup, oss i fagkomiteen og mange spirende psykologer ved Campus Dragvoll.

44298383_362941607784066_8210311134310301696_n.jpg

Gjennom sitt arbeid med EEG mener Stig at det faktisk finnes biologiske markører for en rekke psykiske lidelser, og at EEG kan bidra til at riktig diagnose blir satt og at riktig behandling følgelig blir gitt. Eksempelvis kan atferd som tilsynelatende indikerer oppmerksomhetsvansker vise seg å være epileptiform aktivitet som behøver medikamentell behandling. Videre kan EEG avdekke biologiske markører som indikerer hvorvidt medikamentell behandling vil ha effekt hos pasienter med en ADHD-diagnose. For pasienter som ikke har utbytte av medisiner kan nevrofeedbacktreing være en alternativ behandling. Stig mener også å ha funnet biologiske markører som skiller de ulike undergruppene av ADHD.

EEG benyttes i svært liten grad som diagnostisk verktøy i Norge i dag og Stig ønsker å engasjere og inspirere studenter innen psykologi til å utforske metoden nærmere. Kanskje vil metoden bli en del av vanlig klinisk praksis i framtiden.

Har du forslag til tema for fremtidige workshops? Ikke nøl med å sende inn forslag til psykolosjenfag@gmail.com eller Faglige Freud.

1 thought on “Fagkom: Workshop med Stig Hollup”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s