Fagkom, Trainee

Trainee-stillingen på HAB

En helt ny del av arbeidet til Fagkom er å finne en trainee som får jobbe med en av nevropsykologene ved Habiliteringstjenesten for barn og ungdom ved autismeteamet. Arbeidsoppgaver vil avhenge litt av traineen, men kan innebære å delta i observasjoner, observere og gjennomføre nevrologisk testing, skrive rapporter basert på observasjon og testing, delta i… Continue reading Trainee-stillingen på HAB