Fagkom, Trainee

Trainee-stillingen på HAB

En helt ny del av arbeidet til Fagkom er å finne en trainee som får jobbe med en av nevropsykologene ved Habiliteringstjenesten for barn og ungdom ved autismeteamet. Arbeidsoppgaver vil avhenge litt av traineen, men kan innebære å delta i observasjoner, observere og gjennomføre nevrologisk testing, skrive rapporter basert på observasjon og testing, delta i… Continue reading Trainee-stillingen på HAB

Skyggedager

Skyggedager – Lade behandlingssenter

Del av fagkom sitt ansvar er å gi studentene mulighet til å få et tettere forhold til arbeidslivet som venter. Et tiltak som skal hjelpe med dette er skyggedagene som arrangeres. Her blir studenter plassert i forskjellige arbeidstilværelser til psykologer. Gjennom dette kan man tidlig få kjennskap til arbeidsmulighetene og ressursene som er tilgjengelige ved… Continue reading Skyggedager – Lade behandlingssenter

Skyggedager

Skyggedag hos BUFetat

Del av fagkom sitt ansvar er å gi studentene mulighet til å få et tettere forhold til arbeidslivet som venter. Et tiltak som skal hjelpe med dette er skyggedagene som arrangeres. Her blir studenter plassert i forskjellige arbeidstilværelser til psykologer. Gjennom dette kan man tidlig få kjennskap til arbeidsmulighetene og ressursene som er tilgjengelige ved… Continue reading Skyggedag hos BUFetat

Fagarrangement

Fagkom presenterer: Barnefagleg sakkyndigheit

Kva er barnefagleg sakkyndigheit? Kva skal til for å bli barnefagleg sakkyndig og kva jobbar ein med? Som psykolog eller psykologspesialist kan ein av retten bli nemnt opp som vitne eller sakkyndig i saker som angår barn. Ifølge barnevernlova og barnelova skal både slutningar og sakshandtering være til barnets beste, og i Norge vil dette… Continue reading Fagkom presenterer: Barnefagleg sakkyndigheit

Fagarrangement

Fagkom: Workshop med Stig Hollup

EEG som Diagnoseverktøy De tre første fredagene i Oktober hadde Fagkomiteen gleden av å invitere studenter fra alle kull ved profesjonsstudiet til en praktisk demonstrasjon av EEG og hvordan dette kan brukes som et diagnostisk verktøy i klinisk arbeid. Det hele ble gjennomført i EEG labben, i regi av Stig Hollup og hans studentassistenter. Hver… Continue reading Fagkom: Workshop med Stig Hollup