Nyheter

Intervjuprosjektet


Intervjuprosjektet

Et prosjekt som ble startet vårsemesteret 2013. Målet er å belyse hvor mye forskjellig man kan gjøre som ferdig utdannet psykolog, gjennom intervjuer med praktiserende psykologer innenfor forskjellige yrkesroller. Mange intervjuer kan allerede leses, og ligger på intervjuprosjektets sider. Prosjektet er nå satt litt på vent, men det anbefales å lese de gode intervjuene som allerede ligger ute!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s