Intervjuprosjektet

Intervjuer

Hvilke muligheter har du som psykolog? Hvordan kan du skape din egen fremtidige karriere?

Intervjuprosjektet ble opprettet i 2012, nettopp for å kunne svare på dette. Som psykolog har du utallige muligheter! Dette mangfoldet er vi opptatt av å vise. På denne siden kan du finne flere spennende inspirasjonskilder som kan øke engasjementet for psykologifaget.

Vårt håp er å gjøre studentene bedre forberedt på det som venter etter studielivet.

Hvem er egentlig intervjuprosjektet? Møt medlemmene her!

HER FINNER DU ALLE INTERVJUER – BARE TRYKK PÅ NAVNENE I BLÅTT – PS. PDF lagret fra gammel nettside

Silje Endresen Reme (videointervju)

Vi prater med psykolog og forsker Silje Endresen Reme om forskerkarriære, formidling, sykefravær, hvordan nye psykologer kan iverata helsa, ME, smerte og hvordan hun privat har anvendt helsepsykologisk kunnskap. Se intervjuet her!

 

Instituttstillitsvalgt (ITV) Einar Aagaard Tryti

Einar trer ut av ITV-vervet etter et år med iherdig innsats. Han har kjempet profesjonsstudentenes sak ovenfor instituttet, fått gjennom endringer, og hjulpet studenter i stort og smått. I dette utfyllende intervjuet får du et uvurdelig innblikk i, og refleksjoner rundt, studentdemokratiet Instituttstillitsvalgt (ITV) Einar Aagaard Tryti

Jeg hadde studert psykologi i 5 år, og jeg følte at mye kunne vært endret og at mye kunne vært lett å endre, men aldri ble endret.

Per Espen Stoknes

Klimapsykolog Per Espen Stoknes er førstelektor på Handelshøyskolen BI og har vært konsulent for både Statoil, Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet. Han forteller om klimapsykologi, om hvordan psykologisk kunnskap kan brukes i klimasaken, og om hva som kan være århundrets største forretningsmulighet. Per Espen Stoknes

Fordi klimasaken blir kommunisert som en dommedagsprofeti, der alt kommer til å gå til helvete hvis vi fortsetter som vi gjør i dag, blir vi passive fremfor motivert til å gjøre noe

Didrik Heggdal

Hvordan skal du behandle de aller dårligste pasientene, de som er gitt opp av systemet? Hvilken rolle spiller tvangen? Didrik Heggdal har skapt en revolusjon innen psykisk helsevern i Norge, og er grunnleggeren av BET-behandlingen (Basal Eksponeringsterapi). I tillegg er han styreleder og psykologspesialist ved ACT&BET-instituttet. Didrik Heggdal

Disse pasientene er vant til at helsepersonell behandler dem; de er ikke vant til å være aktive aktører i behandling

Silje Steinsbekk

Kanskje har du sett henne travende bortover gangene på Dragvoll, eller hatt henne som en livlig og engasjert foreleser? Silje Steinsbekk er ei dame med mye tæl i, og hun utstråler livskraft og selvtillit. Den samme personen tar hun med seg inn i rollen som psykolog. Silje har arbeidet mye med barn og overvekt, et spennende og viktig samfunnsområde hvor det fortsatt er behov for mye forskning. Les Silje Steinsbekk

Jeg er opptatt av at man som forsker og psykolog skal tørre å bruke kompetansen sin ut til folket, og ta tak i det populærvitenskapelige

Atle Dyregrov

Atle Dyregrov er psykologspesialist med doktorgrad i krisepsykolog, og får ofte æren for å ha snudd en kulturell tradisjon i Norge som tilsa at barn ikke skulle ha noe med døden å gjøre. Han har vært leder for Senter for Krisepsykologi i Bergen i over 25 år, samtidig som han reiser verden rundt for å lære andre hvordan man kan hjelpe barn i krisesituasjoner. Atle Dyregrov

I starten av arbeidet med kriser fikk vi ofte spørsmålet: Er dette virkelig noe psykologer skal holde på med?

Ingvard Wilhelmsen

Ingvard Wilhelmsen er psykiater, godkjent veiledar i kognitiv terapi, og starta opp verdas fyrste klinikk for hypokondri. Hans foredrag i regi av SMISO engasjerer frå fyrste stund: Han gjer alle menneske ansvar for å vera sjef i eige liv, og har haldningsendring som hovudfokus i sin terapi. I løpet av maks fem timar kognitiv terapi kan han snu fastlåste tankemønter.Ingvard Wilhelmsen

Angst krever eit kvikt og kreativt hovud

Einar Steen

Hvordan er det å være organisasjonspsykolog? Einar Steen forteller energisk om sin interesse for ledelse, og om sine erfaringer som organisasjonspsykolog. Hva er egentlig en god leder? Hvordan snakker en psykolog sammen med ledere? Einar Steen

Jobben din er i stor grad er å pakke ut psykologien vi kan, og gjøre den anvendelig for dem som skal bruke den i sin hverdag

Are Holen

Are Holen er utdannet både psykolog og psykiater. Han har meditert siden han var 17 år, og grunnla i 1966 organisasjonen ACEM som arbeider for å bidra til menneskelig vekst gjennom meditasjon. Les om effekten meditasjon kan ha på aktiviteten i hjernen, om fordelene med å gå i egenterapi, og om Are Holens lange erfaring med grupper og gruppeprosesser.Are Holen

Jeg er av de som tror at empati er introspektiv evne vendt utover – det man har av selvforståelse gjør at man også skjønner andre bedre

Spesial: Hos psykologen

Intervjuprosjektet har vært så heldig å få lov til å følge en psykologstudents bekjennelser om det å selv gå til psykolog. Her avslører hun hva som skjer i terapirommet, og deler sin dagbok med deg.

Del 1 – Hvorfor går jeg til psykolog? DENNE ER DESVERRE IKKE TILGJENELIG

Hos psykologen – del 2Tanker om terapisettingen og den terapeutiske alliansen.

Hos psykologen – del 3– – Ett år senere

Jeg som skal takle andres problemer senere klarer paradoksalt nok ikke å få orden på egen tankevirksomhet

Pål Grøndahl

Pål Grøndahl er utdannet psykolog med spesialisering og doktorgrad i rettpsykiatri. Veien til spesialiseringen har vært kronglete, og det var ikke før hovedoppgave han virkelig fant at dette var det han ville gjøre i fremtiden. Les hvordan det er å jobbe med rettspsykiatri, hvordan det er å forholde seg til media, og hvordan Pål ser for seg fagfeltet i fremtiden. Pål Grøndahl

Akademia er ofte flinke til å kritisere og en skal ikke trå mye feil i en debatt før meningspolitiet kommer

Anja på Schizofrenidagene 2013

Har du hatt lyst til å dra på en psykologikonferanse? Et av medlemmene våre ble sponset til å dra på Schizofrenidagene i Stavanger. Her er hennes refleksjoner rundt de spennende foredragene hvor hovedtemaet var tidlige barndomserfaringer og traumer.Schizofrenidagene 2013

Jeg har enda ikke møtt en pasient som har dratt nytte av genetisk forskning.
– John Read

Tom Henning Øvrebø

Tom Henning Øvrebø har gjennom sin brede erfaring som psykolog og fotballdommer opplevd både store høyder og lave daler. Her forteller han oss hvordan han har kombinert de to yrkene, og hvordan de sammen har bidratt til en faglig og personlig styrke som han bærer med seg videre som psykolog. Tom Henning Øvrebø

Den kognitive tilnærmingen har også overføringsverdier utenfor terapirommet, jeg får bruk for den både i idretten og andre områder i livet.

Allan Schore

Allan Schore, også kjent som psykoanalysens Einstein, har vært en pioner innenfor psykologifeltet, og er mest kjent for å ha integrert nevrovitenskap og tilknytningsteori. I dette intervjuet snakker han blant annet om hans motivasjon, utfordringene psykologi som fagfelt står ovenfor, den kognitive terapiens begrensninger, og hvorfor man alltid må fortsette å være nysgjerrig som psykolog.Allan Schore

I think personal psychotherapy is necessary for anybody going into this field.

Bjarne Hansen

Vi har sett ham gjøre en TV2-dokumentar. Vi har sett ham på TV3 I programmet Psyk Forandring. Bjarne Hansen er en psykolog med doktorgrad i tvangslidelser, han er tobarnsfar, superfan av Dyreparken, og prosjektleder for en nasjonal implementeringsmodell i norske helseforetak. Han er energisk og engasjert, og med sin imponerende fortid og evne til å få til forandring i psykiatrien, er han et strålende forbilde for kommende psykologer. Bjarne Hansen

At alle psykologer skal kunne alt, er en dårlig modell

Ingvill Øvsthus

Ingvill Øvsthus jobber som psykolog på spesialpost 6 på Østmarka, en avdeling for pasienter med alvorlig psykoseproblematikk. Hun deler i dette intervjuet sine mange spennende refleksjoner om blant annet hva en psykose innebærer og hva den nye regjeringen burde endre innen psykiatrien.Ingvill Øvsthus

Det kan ofte hende at jeg ikke føler på så mye mestring her

Pål Dåstøl

Pål Dåstøl er spesialist i nevropsykologi og jobber til daglig som leder ved Nevropsykologisk poliklinikk ved Asker DPS. Han er utdannet ved NTNU, og jobbet på Smerteklinikken ved St.Olav i flere år før han flyttet sørover. I dag bevarer han en liten stilling ved klinikken, men hverdagen består for det meste i nevropsykologisk arbeid og ledelse i Vestre Viken helseforetak.
Pål forteller oss hvordan man gjør en nevropsykologisk utredning, hvilke gleder og sorger jobber bringer med seg, og ikke minst hva han syns er så bra og givende med fagfeltet hans. Pål Dåstøl

Det å kunne jobbe med spesifikke lidelser og mer håndfaste problemer er noe av det jeg liker best ved nevropsykologi

Nora Sveaass

Når Nora Sveaass snakker om flyktninger, politiske system og all urettferdigheten i verden så tennes det en flamme i blikket hennes. Hun er første psykolog som har sittet i torturkomiteen i FN, hun har vunnet Amnesty International sin menneskerettighetspris, og hun elsker det enkle liv når hun først er hjemme. Hva skal til for å komme dit? I følge Nora; gå gjennom mange ulike psykologroller og vær åpen for ny kunnskapNora Sveaass

Er det ikke kjedelig å bare tenke penger?

Leif Edward Ottesen Kennair

Avtroppende instituttleder ved Psykologisk institutt tok på seg jobben for å endre profesjonsstudiet, og synes det beste med jobben er det man kan få utrettet. Kennair er en engasjert psykolog og forsker, som brenner for å spre psykologikunnskap gjennom undervisning og medieinnslag. Hvis noen påstår at psykologi ikke er en vitenskap, kommer pitbullen i ham fram! Leif Edward Ottesen Kennair

Bruk det som virker. Så enkelt er det.

Tore Fallet

Tore ville bli rockestjerne, men landet til slutt på psykologyrket. Han driver privatpraksisen Kirsebom&Fallet her i Trondheim, og denne uken deler han sine tanker med oss. Hvem er det egentlig som går til privatpraktiserende psykologer? Hvordan får man klienter? Dette og mye mer – Tore Fallet

Det er ingen av oss som helt skjønner hva vi holder på med, og vi kommer til å bruke resten av livet på å utvikle oss

Jan-Ole Hesselberg

Jan-Ole er kjent fra TV-programmer som Folkeopplysningen (NRK) og Typisk Deg (TVNorge), og formidler psykologi til et bredt publikum gjennom foredrag, blogger og (snart) bøker. Ved siden av dette driver han med nevropsykologe utredninger, i kraft av sitt verv som psykologspesialist i klinisk voksen. Jan-Ole Hesselberg

Det er litt godt at man ikke trenger å være hevet over det å være et vanlig menneske, bare fordi man er psykolog

Roger Hagen

Vår egen Roger Hagen snakker om hvorfor det er spennende å være psykolog i akademia, om tredjegenerasjons kognitiv terapi, og han skisserer den store dreiningen han mener psykologien vil måtte ta framover. Roger Hagen

Egentlig synes jeg man burde lese mindre pensum og bare lese det man interesserer seg for

Tommy Mangerud

For Tommy er det viktig å ha en klar plan med terapien, men også å sette seg inn i pasientens forståelse og forhistorie, og tilpasse seg etter det. Tommy deler tanker om å jobbe på akuttpost, og utfordrer idèen om at psykologi er et common sense-fag. Tommy Mangerud

Jeg tror ikke det finnes andre jobber som er like interessante og givende

Svein Øverland

Forfatter, foredragsholder, privatpraktiserende psykologspesialist – Svein Øverland er en mann med mange jern i ilden. I dette intervjuet forteller han om å jobbe med straffedømte, om lønnsvilkår som spesialist, og hva han ville gjort annerledes når han ser tilbake på sin egen tid som psykologstudent. Svein Øverland

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close