Nyheter

Psykolosjenstyret for 2018

HEI og tusen takk til alle som stilte opp på gårsdagens generalforsamling! Det ble en  lang samling, med en del endringer i vedtekter og viktigst av alt NYTT STYRE! Det nye styret trer i kraft i 2018, og det er en glede å få presentere dem:

 

Pontifex Maximus (Leder): Elise Beate Lowzow

Dextrae Manus (Nestleder- og økonomiansvarlig): Didrik Jeppesen Berg-Hansen

Tabellarius (PR-ansvarlig): Sivert Havnen

Nuntium (WEB-Sjef): Mira Pallenschat

Magister Liber (Fagsjef): Aparna Malin Thilliampalam

Promus (Kjellersjef): Elisabeth Carlsson

Dominus Ludos (Arrangementansvarlig): Marte Solheim

Nutrix (Faddersjef): Oda Buholt

Seniorem (Styreveteran): Ane Nagelhus

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s