Fagkom, Skyggedager, Uncategorized

Skyggedag ved RVTS

Vi var fire heldige psykologistudenter som fikk være med på skyggedag ved RVTS i Statens hus i Trondheim tirsdag 3.3. Dagen startet kl 9 med at psykologspesialist Håkon Stenmark fortalte litt generelt om RVTS i Trondheim. RVTS jobber med voldsbehandling, traumebehandling og selvmordsforebygging hovedsakelig. I Trondheim har de særlig mye kontakt med flyktninger som har fått traumer. Det jobber både sykepleiere, advokater, sexologer og psykologer ved RVTS. De praktiserer også en terapi som kalles for narrativ eksponeringsterapi for pasienter med mange traumer. Deretter fikk vi være med på en samtale mellom psykologspesialist Tea Agerup og en flyktning, med en tolk på telefon. Det var veldig lærerikt! Etter dette fortalte rådgiver og familieterapeut Kristin Dahl om ressursgruppen for jus og helse ved RVTS. Deretter snakket psykologspesialist Tor Hogstad om klinikken ved RVTS, hvor ca. 6 personer har en 20% stilling. Dagen ble avsluttet med en presentasjon av psykiatrisk sykepleier Grete Ystgård om prosjektet Rus og vold før vi avrundet med en kort oppsummering av dagen. Alt i alt er vi svært fornøyde med dagen! Karin, Ingrid, Ingrid og Malena

92922555_548585776022024_3953628193239334912_n.png

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s