Skyggedager

Skyggedag på Fysmed Lian

Lokalisert i vakker natur ved Lian-vannet, finner man Fysmed Lian. Her behandles pasienter med ervervet hjerneskade. Jeg var på skyggedag hos nevropsykolog Heidi Furre Østgård. Som førsteklassing har jeg begrenset kunnskap om hjernen og nevropsykologi, men Heidi klarte likevel å gi meg et godt innblikk i mulige utfall ulike skader i hjernen kan ha. Planen for dagen var kognitiv kartlegging av to ulike pasienter, samt et lege-psykologmøte. Jeg fikk innsyn i hva de ulike testene skulle undersøke, samt muligheten til å observere hvordan de ble gjennomført. Det var utrolig interessant å se det tverrfaglige samarbeidet mellom de ansatte på avdelingen, og ikke minst ga det definitivt mersmak på nevropsykologi. Tusen takk for en spennende dag!

89419538_2674264676029212_2881236994720006144_n.png

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s