Fagkom, Skyggedager

Skyggedag på BUP Nidarø

Del av fagkom sitt ansvar er å gi studentene mulighet til å få et tettere forhold til arbeidslivet som venter. Et tiltak som skal hjelpe med dette er skyggedagene som arrangeres. Her blir studenter plassert i forskjellige arbeidstilværelser til psykologer. Gjennom dette kan man tidlig få kjennskap til arbeidsm ulighetene og ressursene som er tilgjengelige ved fullført studie. Her kan du lese om hvordan Selma Bromark (kull 43) hadde det på skyggedag hos BUP Nidarø.

image1

Jeg har vært så heldig å få være med på skyggedag hos BUP Nidarø. Der ble jeg tatt imot av psykolog Christian Strandebø som var min veileder for dagen. Han fortalte meg at BUP Nidarø er en forholdsvis nyoppstartet poliklinikk som består av tre avdelinger – barneteam, nevroteam og ungdomsteam. I løpet av min dag fikk jeg hilse på og snakke med psykologer og leger på tvers av de tre teamene. Dette ga en unik mulighet til å få et innblikk i deres hverdag på klinikken og hvilken tverrfaglighet som kreves i utredning og behandling på BUP. Jeg fikk være med på et personalmøte, en inntaktstime med en ungdom og en medisinkontroll med et barn – med andre ord fikk jeg en liten smakebit av alt. Samtalene med veilederen min ga meg et innblikk i hvordan barnepsykiatrien skiller seg fra voksenpsykiatrien, og hvordan strukturen i BUP skiller seg fra mange andre klinikker innen psykisk helsevern. Han delte også sine egne personlige erfaringer og gode tips til å gjøre hverdagen som nyutdannet psykolog lettere. Dette kommer nok til å være veldig nyttig senere i løpet når jeg nærmer meg arbeidslivet.

Alt i alt var dette en utrolig interessant og lærerik dag som jeg virkelig anbefaler alle å være med på hvis de får sjansen! Tusen takk for muligheten 🙂

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s