Skyggedager – Lade behandlingssenter

Del av fagkom sitt ansvar er å gi studentene mulighet til å få et tettere forhold til arbeidslivet som venter. Et tiltak som skal hjelpe med dette er skyggedagene som arrangeres. Her blir studenter plassert i forskjellige arbeidstilværelser til psykologer. Gjennom dette kan man tidlig få kjennskap til arbeidsmulighetene og ressursene som er tilgjengelige ved fullført studie. Her kan du lese om hvordan studenter sendt til Lade behandlingssenter hadde det på skyggedag.

 

44819247_244985552860769_4328657169793679360_n

Emma Lier (Utvekslingsstudent fra Sverige):
Lade Behandlingssenter er et rusbehandlingssenter med ulike avdelinger deriblant avrusning, klinikk (sengepost), poliklinikk og avdeling for gravide og småbarnsfamilier. Jeg har lært masse og tatt til meg mye nyttig informasjon, både i forhold til rusbehandling men også mer generelt om hvordan en psykologs arbeidshverdag kan se ut. Praten med Pia og Birgit på klinikkavdelingene fungerte som en veldig fin introduksjon. Her stilte vi alle mulige spørsmål og fikk fram gode diskusjoner på psykologprofesjonen generelt. Vi pratet blant annet om forventningene til psykologers effektivitet, fordeler med kjønnsdelt klinikkavdeling og kjennetegn ved pasientgruppen på behandlingssenteret. Å få delta på inntaksmøtet var superspennende. Her fikk vi et mer håndfast bilde av typiske caser og hvordan man jobber i tverrfaglige team. Avslutningsvis var praten med en av psykologene på avdelingen for gravide og småbarnsfamilier nyttig og lærerrik med tanke på at oppfølging og behandling bør skje på mange plan.

Besøket hos Lade Behandlingssenter fikk meg til å få øynene opp for rus og avhengighet som arbeidsfelt. Opplevelsen jeg hadde både på klinikkavdelingen, poliklinikken og avdelingen for gravide og småbarnsfamilier var at pasientene ses i et helhetsperspektiv og knytter hele mennesket inn i behandlingen, ikke bare selve rusproblematikken. Dette likte jeg spesielt godt!

Elise (kull 39):
Vi ble veldig godt mottatt og ivaretatt. Psykologene vi møtte tok seg tid å svare på alle spørsmål vi hadde. I tillegg fikk vi være med på inntaksmøte og se hvordan ting fungerer i praksis. Vi ble vist rundt på de ulike postene og fikk et innblikk i det tverrfaglige arbeidet som blir gjort og hvordan det er å jobbe i team. Jeg er veldig fornøyd med opplegget som var satt for dagen, samt hvordan vi ble møtt. Arbeidsmiljøet innad de ulike avdelingene virket også til å være særdeles godt og deres engasjement smitter. Det er ikke alle som får mulighet til å møte og stille spørsmål til flere ulike psykologer over en hel dag. Dette var svært lærerikt og derfor anbefaler jeg alle å gripe muligheten til skyggedag dersom den skulle by seg. Dagen på Lade belyste også tema som ikke nødvendigvis er så godt dekket i pensum/undervisningen, blant annet hvordan det er å jobbe med rus- og avhengighetsproblematikk.

Tusen takk for arbeidet dere gjør med å arrangere skyggedager og for at jeg fikk delta.

44737985_311312459455712_1752562977090830336_n

Hege Midtli (Kull 40)
Jeg ble valgt ut sammen med Elise og Emma til å være med på en spennende skyggedag på Blå kors Lade behandlingssenter. Dette senteret driver tverrfaglig behandling for pasienter med ulike former for avhengighet, deriblant rusmidler og spill. De har 60 døgnplasser fordelt på ulike avdelinger og en poliklinikk, samt et pårørendetilbud.

Vi startet dagen med et møte sammen med to psykologspesialister hvor de presenterte den overordnede strukturen til senteret og hvordan det var å jobbe der. Der ble vi blant annet presentert for avdelingene skjerming, avrusning, poliklinikken, avdelingen for gravide og småbarnsfamilier, og den kjønnsdelte døgnenheten. Vi fikk også en omvisning på sistnevnte, og noe som overrasket meg var at oppholdene gjerne varte over flere måneder. Jeg fikk også et inntrykk av at presset om produktivitet ikke var like høyt på dette stedet som andre steder. Videre fikk vi være med på et inntaksmøte på poliklinikken hvor de gjennomgikk nye saker for uken. Da så vi hvordan sakene ble fordelt mellom de ansatte, hvor det deriblant var psykologer, spesialsykepleiere, sosionomer og psykiatere representert i gruppen.

Til sist fikk vi besøke avdelingen for gravide og småbarnsfamilier, hvor vi fikk møte enpsykologspesialist. Hun presenterte hvordan de jobbet der gjennom funksjonssirkelen (se bildet), en kartleggingsmetode som de selv har utviklet og brukte som en del av evalueringen sammen med pasientene. Det som kanskje overrasket meg mest var hvor lite rus og rusatferden preget samtalen og behandlingen på denne avdelingen, og også på de andre avdelingene. Det var også fint å se hvordan de ulike yrkesgruppene jobbet systematisk med deler av sirkelen. Psykologspesialisten fortalte også at når oppholdet på avdelingen var over, som regel opp til et år, så har de tilbud om poliklinisk behandling med samme hovedbehandler i ettertid. Hun trakk frem at dette gjorde arbeidet svært meningsfylt. Alt i alt synes jeg at jeg fikk et godt innblikk i hvordan hverdagene til en psykolog var på dette stedet, og det virket som at arbeidsmiljøet fungerte godt. Jeg følte meg godt ivaretatt, kunne stille alle spørsmålene jeg ville, og ingen følelse av stress eller travelhet. Takk til Fagkom som arbeider for å kunne arrangere slike møter, og jeg anbefaler alle å søke på skyggedag om muligheten byr seg.

44787602_285951018689590_2883795815975878656_n

 

Kategorier Skyggedager

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close