Skyggedager

Skyggedag i Selbu kommune

Del av fagkom sitt ansvar er å gi studentene mulighet til å få et tettere forhold til arbeidslivet som venter. Et tiltak som skal hjelpe med dette er skyggedagene som arrangeres. Her blir studenter plassert i forskjellige arbeidstilværelser til psykologer. Gjennom dette kan man tidlig få kjennskap til arbeidsmulighetene og ressursene som er tilgjengelige ved fullført studie. Her kan du lese om hvordan det var på skyggedag i Selbu kommune.

unnamed.jpg

Mitt navn er Astrid Sødahl. Jeg er fra kull 40 og fikk nylig være med psykolog Julie Valen på en arbeidsdag i Selbu kommune. Her skulle vi først møte to grupper med 7. klassinger før vi dro videre til et foreldretreff på helsestasjonen med fokus på samspill. Julie jobber i ulike kommuner i Værnesregionen med fokus på forebyggende arbeid, og dagen jeg fikk tilbringe med henne gav meg et helt nytt inntrykk av hvordan man kan arbeide som kommunepsykolog.

Vi startet med et kort planleggingsmøte med helsesøster på skolen. Planen var å i løpet av samtalene komme innpå ulike former for overgrep. I møte med 7. klassingene snakket vi først om hva som er de voksnes oppgaver i en familie for så å dreie over på hva voksne ikke har lov til å gjøre med og mot barn. Det var spennende både å se hennes formidlingsevne ovenfor elevene og elevenes engasjement i temaet.

På helsestasjonen var foreldre i kommunen med barn rundt 1,5-2 år invitert til et møte om samspill og foreldresituasjon. Julie holdt et foredrag med innspill fra foreldrene underveis hvor vi så på «Circle of Security» og toleransevinduet i tillegg til å drøfte ulike samspillssituasjoner og erfaringer deltakerne hadde gjort seg. Deltakerne kunne stille spørsmål og gruppen fikk belyst både gleder og utfordringer ved det å være foreldre.

Julies formidlingsevne og engasjement både på skolen og helsestasjonen var inspirerende og gjorde dagen lærerik. Det var hele veien rom for at jeg kunne komme med innspill og stille spørsmål, og jeg anbefaler alle som ønsker et innblikk i psykologrollen utover det vi ser gjennom studiet å søke på lignende skyggedager.

-Astrid Sødahl, kull 40

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s