Nyheter

Psykolosjens styre for 2022

Losjen har avholdt årets generalforsamling hvor vi har spist pizza, revidert vedtekter, og valgt inn denne herlige gjengen til å styre skuta videre!

Leder: Arabi Suntharalingam
Nestleder/ økonomisjef: Hedvig Asp
Faddersjef: Fredrik Schjerve
Kieldersjef: Herman Støle
Arrkomsjef: Ingrid Eriksen
Fagsjef: Frida Langerud
PR-sjef: Lea Nerhus Lewin
Websjef: Daniel Aleksander Hatletvedt
Seniorem: Anders Thoresen Hjelle

Vi i det avtroppende styret takker for oss, og ønsker det nye styret masse lykke til i det kommende året<33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s