Intervju med Liv

Navn: Liv Marie Rønhovde

Kull/studieår: Kull 41, 4. år 

Hvor var du på utveksling, og hvilket/hvilke semester(e) dro du?

Jeg var på utveksling i en by i Nederland som heter Leiden. Leiden ligger ca. 30 minutter med tog fra Amsterdam, noe som er veldig praktisk når man ankommer hovedflyplassen, Schiphol. Jeg reiste femte og sjette semester og hadde en plan om å være borte hele det tredje året mitt. Det ble dessverre slik at jeg måtte reise hjem i april på grunn av koronapandemien.

Kan du fortelle litt om hvordan du bodde?

Jeg bodde i et kollektiv med tre andre jenter, to fra Tyskland og ei fra USA. Huset vi bodde i var egentlig et familiehjem i et nabolag ca. 15 minutter på sykkel fra “sentrum” i Leiden. Sentrum var egentlig et nettverk av kanaler med butikker og caféer langs kanalene. Jeg trivdes veldig godt med å bo litt utenfor selve Leiden fordi huset lå i et rolig nabolag nært noen store parkområder. 

Dessverre var det ikke helt uproblematisk å bo i det kollektivet. I Nederland er det veldig stor etterspørsel etter boliger, noe som gjør at mange huseiere ikke legger en innsats i at leietakerne deres skal få en god og rettferdig opplevelse av å leie. Dette var jeg ikke klar over før jeg kom til Nederland. Det viste seg at huseieren vår var én av dem som ønsket å tjene mest mulig på å leie ut, og som dermed ikke vedlikeholdt huset skikkelig. Til tross for en ødelagt vaskemaskin og en varmtvannstank som røk, var det ingen store konsekvenser av at huseieren ikke hadde vedlikeholdt huset sitt de siste årene. Det som var stressende med opplevelsen var at han flere ganger truet med å kaste oss ut dersom vi tok initiativ til å reparere, noe som ville kostet ham penger. Jeg anbefaler derfor alle fremtidige utvekslingsstudenter å sette seg inn i boligmarkedet og leiekontrakten sin! 

Hva var det beste og verste med å dra på utveksling?

Det er spesielt to faktorer som gjorde utvekslingen til noe helt spesielt for min del. For det første tok jeg fag som opplevdes som svært relevante for studiet for øvrig, i tillegg til at disse fagene viste seg å være av høy faglig kvalitet. Mengden pensum, oppgaver, presentasjoner osv. som man skulle gjennom på de åtte ukene hvert fag varte kunne likevel oppleves som mye for en norsk student som har vært vant med én eksamen i hvert fag på slutten av semesteret. Det var imidlertid overkommelig om man er forberedt på å legge ned en innsats i å arbeide med fagene man tar. Den andre faktoren som opplevdes som det beste med å dra på utveksling var muligheten til å komme til et sted der jeg ikke kjente noen, for så å erfare at det å oppsøke fremmede kan resultere i svært gode venner. Jeg tok mange forskjellige fag og fikk ikke noen stabil vennegruppe på universitetet, men jeg fikk meg gode venner da jeg begynte å buldre i en lokal buldrehall i Leiden. 

Jeg klarer ikke å definere noen deler av utvekslingen som “det verste.” Jeg hadde noen utfordringer i forkant av selve utvekslingen da det å finne fag som ble godtatt av NTNU og Leiden Universitet viste seg å ikke være så lett som jeg først antok. Dette kan man lese mer om i et senere svar. Ellers var det utfordrende å bo i et hus der jeg opplevde at huseieren ikke ønsket leietakerne sine det beste. I etterkant har jeg tenkt at det kan være viktig å erfare hvordan boligmarkedet kan være, og neste gang kommer jeg til å lese leiekontrakten enda bedre. Likevel bør det påpekes at man kan finne egoistiske huseiere uansett hvor man bor, så det at jeg erfarte det mens jeg var på utveksling er ikke egentlig noe jeg føler at påvirket selve opplevelsen av å være på utveksling. 

Hvordan gikk du frem for å finne fag som var godkjent, og hvilke fag endte du opp med å ta?

For å finne fag som kunne godkjennes tok jeg kontakt med Unni Skrede Koen som er studieveileder og internasjonal koordinator for oss profesjonsstudenter på psykologisk institutt. Jeg kan ikke snakke for andre universiteter, men når det gjaldt Leiden Universitet var det ikke et standardisert sett med fagkombinasjoner man kunne vite at var godkjent. Unni anbefalte meg å sammenligne fagkatalogen til Leiden Universitet og NTNU for å finne fag som lot til å representere samme omfang og innhold. I tillegg anbefalte hun meg å ta kontakt med en student på kullet over som hadde vært på utveksling i Leiden året før. Da jeg snakket med denne studenten fikk jeg tilgang på en liste over fag NTNU hadde godkjent forrige studieår. Jeg baserte meg i stor grad på denne listen, men måtte gjøre om på noen av fagene for å få oppsettet til å passe. Jeg sendte deretter denne listen inn til NTNU og fikk den etterhvert forhåndsgodkjent. 

Da jeg sendte listen over forhåndsgodkjente fag til Leiden Universitet viste det seg imidlertid at de ikke ville tillate meg å ta deler av fagene, av ulike årsaker. Én årsak var at jeg i deres øyne ikke møtte kravene til forhåndskunnskap i noen av fagene. Da trodde jeg at utvekslingen var i ferd med å gå i vasken, men jeg bestemte meg for å undersøke om det var mulig med et unntak så jeg kunne få innpass i disse fagene. Jeg forklarte at vi har en relativt rigid studieplan med lite rom for å velge alternative fag. Dersom det ikke var mulig å få innpass i de fagene jeg ønsket ville det ikke være mulig for meg å reise på utveksling til Leiden. Det endte med at Leiden Universitet gjorde et unntak og lot meg ta de fagene jeg ønsket, på betingelse av at jeg bestod fagene tidlig på året så jeg kunne ta de oppfølgingsfagene jeg ønsket det andre semesteret. 

Kort oppsummert var det ikke så “rett frem” å finne fag som både NTNU og vertsuniversitetet godtok, og jeg kunne reise basert på et unntak fra Leiden Universitet sin side. Det betyr at det ikke er sikkert at du som fremtidig utvekslingsstudent møter samme type fleksible rådgiver som jeg gjør, men jeg anbefaler deg å fortsette å prøve dersom du møter motstand, for det finnes ofte en løsning! 

Under er listen over fag jeg fikk godkjent i Leiden, i tillegg til listen over hvilke fag de erstattet ved NTNU. Merk at det i noen tilfeller var behov for å ta to fag i Leiden for å få ett fag godkjent ved NTNU (eks. Inferential Statistics og Multivariate Data Analysis erstattet til sammen PSYPRO4317).

Opplevde du noen språklige utfordringer? 

Jeg valgte å reise til Nederland fordi de har studieretninger der undervisningen foregår på engelsk. Fordi jeg tok fag fra en “International Bachelor in Psychology” (IBP) opplevdes ikke språket som så utfordrende fordi jeg allerede er vant med å lese pensum på engelsk, lytte til og snakke engelsk. Jeg oppholdt meg også mye i internasjonale miljøer, noe som gjorde at sosialisering i stor grad foregikk på engelsk. Om man ikke er fullstendig komfortabel med å snakke engelsk i hverdagen når man reiser trenger man sannsynligvis ikke å la det stoppe seg, for man blir overraskende fort vant til at hverdagen foregår på engelsk når man lever i det! 

Anbefaler du profesjonsstudenter å dra på utveksling? Er det verdt strevet?

Jeg anbefaler virkelig profesjonsstudenter å dra på utveksling dersom man er nysgjerrig på hvordan psykologi undervises andre steder og er interessert i å lære seg selv å kjenne i et helt nytt akademisk og sosialt miljø! Jeg valgte Nederland fordi jeg var interessert i å få nye impulser, men uten å føle at jeg måtte reise til et helt annet kontinent for å erfare noen av de opplevelsene jeg var ute etter. 

En annen, og kanskje litt ironisk, grunn til at jeg anbefaler utveksling er opplevelsen man kan få når man vender tilbake til Trondheim. Vi studerer i mange år og har gode muligheter til å bli vant til Dragvoll og studentlivet her. Det å være borte fra det i ett år gjorde at jeg vendte tilbake med en følelse av å være litt nyforelsket igjen. Trondheim er en herlig studentby, noe jeg merket spesielt godt etter å ha vært i en annen herlig, men ikke lik, studentby. 

Og når alt “strevet” er forbi og jeg ser tilbake på utvekslingsåret mitt kan jeg ikke si annet enn at jeg selv opplever at det var verdt det. 

Noen andre tips til en som ønsker å reise på utveksling?

Om du ønsker å reise på utveksling, start planleggingen tidlig! Jo tidligere ute du er, jo bedre tid har du til å undersøke fag, finansiering, lete etter bolig og ellers forberede deg på det som kommer. Et annet tips til dere som ønsker å reise på utveksling innad i Europa er muligheten for å søke på Erasmus+ stipend, en relativt enkel, men potensielt veldig lønnsom prosess! 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close