Arrangement

Suit Yourself x En Psykt Vanlig Uke

En Psykt Vanlig Uke 2021 er rett rundt hjørnet, og i den anledning arrangererer Arrkom, i samarbeid med flere av Psykolosjens underkomitéer Suit Yourself! I løpet av uka vil de ulike komitéene holde en rekke arrangementer løst og tett knyttet til årets tema, tilhørighet, og du står selvfølgelig helt fritt til å velge hva du… Continue reading Suit Yourself x En Psykt Vanlig Uke