Kjellerkomitéen

I 2012 fikk Psykolosjen, som første linjeforening på Campus Dragvoll, en egen kjeller på Moholt studentby. Kjellerne fungerte som sosiale møteplasser for linjeforeningenes medlemmer, og man kunne møtes til alt fra en rolig pils til fester med et noe høyere tempo. Vår gamle kjeller 33 ble drevet av underkomitéen kjellerstyret, med tilhørende kjellercrew sammen med våre samarbeidspartnere i Hybrida (linjeforeningen for ingeniørvitenskap og IKT).

I 2015 måtte kjellerne stenges pga. brannsikkerhet og bomiljøet i studentbyen. MEN, kjellerne åpnet igjen høsten 2018! Psykolosjen gikk i 2017 inn i et nytt kjellersamarbeid med Omega (Linjeforeningen for studenter ved Elsys, Elektronikk og Kybernetikk).

Kjellerkomitéen har siden da jobbet tett sammen med Omegas kjellerkomité for å få til gjenåpning av kjelleren. Kjelleren skal være et sosialt møtested hvor alle losjinger skal føle seg velkommen, enten det er full fest eller rolig spillkveld.

I tillegg til komitéen består kjelleren av et crew som har som oppgave å være vakter og stå i baren.