Kontakt oss

Den letteste måten å få tak i oss på, er å sende oss en mail på psykolosjen@gmail.com.

For henvendelser relatert til Kjelleren kan du sende mail til psykokielderen@gmail.com , eller ta kontakt med sittende kjellersjef

Alternativt kan du huke tak i noen av oss i styret i en korridor eller på sosiale medier.


Postadresse

Psykolosjen
Loholt allé 85 – Psykologisk institutt
7049 Trondheim