Om Psykolosjen

Psykolosjen er linjeforeningen for studenter ved profesjonsstudiet for psykologi ved NTNU. Vi ble stiftet i september 2009 av 13 psykologistudenter med en visjon om bedre linjetilhørighet og kontakt på tvers av kullene. 24. November 2009 ble den første generalforsamlingen gjennomført og vedtektene godkjent, dermed var linjeforeningen Psykolosjen offisielt stiftet. Styret består i dag av 9 styreverv, og møtes en gang i uken. Én gang i året avholdes det en generalforsamling (vanligvis i november) hvor man velger et nytt styre.

Linjeforeningen har som mål å gi alle psykologistudentene en felles identitetsfølelse gjennom faglige og sosiale arrangementer. Vi arrangerer jevnlig vaffellunsj og fagdager, og også større arrangement som dåp, mottaksuke, julegalla m.m. Som psykologistudentene kan du bli medlem av Psykolosjens facebook-side, som er siden der det legges ut info om alt som skjer i linjeforeningen, i tillegg til å være et forum hvor alle medlemmer kan presentere og diskutere tema som er relevante for studiet eller fagfeltet ellers. Medlemmer i Psykolosjen vil også få tilbud om å kjøpe profesjonsgensere, salget av disse foregår normalt på høsten.

Styret i Psykolosjen

Styret i Psykolosjen velges på nytt hver vår ved generalforsamling, og styremedlemmene sitter normalt i ett år av gangen.. Alle studenter ved profesjonsstudiet i psykologi kan gjennom generalforsamlingen kan både stille som kandidat til en stilling eller være med å påvirke gjennom å stemme på de kandidatene som stiller til valg. Stillingene i styret kan du lese om HER

Psykolosjens mål er å alltid ha representanter i styret fra alle kull, men det viktigste er at man er engasjert.

Samarbeidspartnere

Her finner du en oversikt over Psykolosjens samarbeidspartnere. Mener du at din forening burde stå på denne listen? Ta kontakt!


SiT Tapir

Psykolosjen er en del av SiT Tapirs sponsorprogram, noe vi er meget takknemlige for. Gjennom dette programmet får vi pengstøtte til å skap en stadig bedre linjeforening!


Institutt for psykologi, NTNU

Psykolosjen samarbeider tett med Institutt for psykologi, både på faglige og sosiale arrangementer. Instituttet bidrar med informasjon og pengestøtte og vi mener dette samarbeidet kommer både linjeforeningen, instituttet og studentene til gode. Tidligere samarbeid inkluderer arrangementer som oppstartsuke for nye studenter og Psykologidagen.


Danske Bank

Psykolosjen har og startet samarbeid med Danske Bank!